Świat "Władczyni Lasów"


Świat naszej bohaterki, to pradawna Europa. Europa tak dawna, że ginie w mrokach dziejów. To świat, w którym nie ma podziału na państwa, a kultura i wierzenia przenikają się wzajemnie, ponieważ ludzie wędrują po tym wielkim obszarze przestrzeni i osiedlają się w różnych jego krańcach.


Starzy bogowie odchodzą w cień, pojawiają się nowi; opowieści o walkach bóstw, o stworzeniu świata, o rzeczywistościach równoległych, krążą wśród ludów tej zamierzchłej Europy, a różnice między nimi zacierają się jeszcze, gdyż historie te są, tak naprawdę, wspólne wszystkim mieszkańcom pradawnego kontynentu.

Rzeczywistość Kriss de Valnor, to świat ludzi, w którym rządzi siła i spryt; to świat, w którym każdy musi dbać przede wszystkim o siebie, jeśli chce w nim przeżyć. Ale jest to również świat wartości honoru, dumy, szlachetności, dobra… jednak cechy te nie do końca pojmowane są tak, jak rozumiemy je w obecnych czasach. 

 Musimy mieć tego świadomość, ponieważ inaczej trudno będzie  nam zrozumieć, że nawet szlachetne uczucia bohaterów często ukryte będą za zasłoną tych mniej pożądanych i przejawiać się mogą przede wszystkim w drobnych gestach i słowach, a czasami nietypowych dla sytuacji zachowaniach. Motywacje bohaterów może nie zawsze będą dla nas jasne, ale takie to były wieki, mroku i dokonywania wyborów. To, czym kierowali się bohaterowie, podczas podejmowania trudnych decyzji, nie zawsze będzie zrozumiałe dla nas, żyjących współcześnie ludzi. Możemy jedynie spróbować zrozumieć to, jak ciężko jest każdego dnia walczyć o siebie i to walczyć w dosłownym tego słowa znaczeniu - walczyć o pożywienie, o dach nad głową, o życie, w warunkach często niemal nie do zniesienia.
Najważniejsze dla ówczesnej rzeczywistości było przetrwanie. I każdy wybierał sam, w jaki sposób to przetrwanie sobie zapewni.
 
Nie zapominajmy jednak, że jest to również świat dziewiczych obszarów, nieprzebytych puszcz i lasów. Świat nie podzielony jeszcze na państwa. Ludy wędrują i osiedlają się tam, gdzie warunki wydają im się najbardziej sprzyjające do życia, lub tam, gdzie zmuszają ich okoliczności. To świat pięknej, dzikiej, pierwotnej przyrody, której już dzisiaj trudno nam doświadczyć, jeśli to w ogóle jest możliwe.
 
 

Brak komentarzy: